Nátěry podlah

Ochrana podlah v komerčních a průmyslových budovách vyžaduje pečlivý výběr materiálu. To je důležité jak ve fázi projektu stavby, tak i během oprav a rekonstrukcí. V každé budově jsou podlahy místem s nejvyšším stupněm otěru, a proto tyto části konstrukce vyžadují zvýšenou pozornost. Správný výběr typu podlahy je proto kritickým bodem pro architekty, projektanty, stavitele i pro uživatele.

Provádíme  nátěry podlah:

 

ICS EPOXY FLOOR COATING HB093

je dvousložkový vysokosušinový nátěr na bázi epoxidových pryskyřic bez nízkovroucích rozpouštědel s vysokou mechanickou a chemickou odolností, vhodný k silnovrstvým nátěrům pro interiéry i exteriéry.

Doporučené použití:

Ideální pro všechny provozy s požadavkem na vysokou oděruvzdornost, chemickou odolnost a omyvatelnost. Nachází uplatnění jako ochranný nátěr pro betonové i asfaltové podlahy v garážích, skladech, expedičních rampách, výrobních halách, dílnách, autoopravnách, chodbách, na balkonech, terasách, schodišťových stupních a podobně.

Fyzikální údaje:

Údaje pro nanášení:

PŘÍPRAVA POVRCHU

Nové povrchy – beton

Nechte vyschnout a kompletně vyzrát (min. 28 dnů, zbytková vlhkost max. 4%). Povrch nesmí být kletován ani poprašován cementem. Na povrchu nesmí být vystouplé cementové mléko. Podle povahy nežádoucích nečistot se jejich odstranění provádí zametením, vysátím průmyslovým vysavačem, zbroušením, frézováním, brokováním apod. Teplota podkladu při vlastní aplikaci a vytvrzování by neměla klesnout pod 15 °C.

Údržba betonových podlah

Staré povrchy musí být zbaveny všech mechanických nečistot, mastnot, zbytků starých nátěrů a jiných nenosných nebo separačních vrstev. Poškozené plochy je vhodné opravit vytmelením epoxidovým tmelem. Na starých nátěrech s dobrou přilnavostí k podkladu, je doporučeno provést zkušební nátěr na malé ploše, abyste se ujistili, že starý a nový nátěr jsou vzájemně kompatibilní.

Předchozí nátěr: ICS EPOXY FLOOR SEALER 025

Aplikace: Pro provozy s lehkou a střední zátěží doporučujeme nátěr v tloušťce 500 – 1000 μm

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Prospekt však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Návod nezohledňuje všechny okolnosti, a proto výrobce nemůže ručit za případné škody vzniklé nesprávným pochopením a použitím. Informace jsou nepravidelně aktualizovány ve světle nových poznatků, nabytých zkušeností a legislativních změn.

Používané materiály a certifikáty:

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

    Kontaktní formulář