OPZ 97 Natmal

OPZ 97 Natmal
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012924

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Navýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí proběhne v rámci realizace vzdělávání, které tak zajistí zesílení odborného potencionálu zaměstnanců, jež je nepostradatelný pro aktuální trh práce, jehož požadavky se z důvodu vývoje technologií neustále navyšují. Další příčinou je malý zájem pracovní síly se dále vzdělávat s cílem doplnit si vlastní kvalifikaci. Projekt je realizován v období od 1. 8. 2020 do 30. 10. 2021.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Dílčím cílem je rovněž podpora zaměstnavatele navýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců, která odpovídá potřebám zaměstnavatele i narůstajícím požadavkům trhu práce. Prostřednictvím vzdělávání ve vybraných oblastech bude dosaženo zesílení efektivity pracovních činností.

Výstupem projektu bude navýšení dovedností a znalostí všech zapojených zaměstnanců. Prostřednictvím realizace vzdělávání v rámci projektu bude dosaženo zdokonalení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.