Protipožární nátěry a nástřiky ocelových konstrukcí

Provádíme protipožární nátěry a nástřiky ocelových konstrukcí materiálem Plamostop P9

Charakteristika

Plamostop P9 je protipožární vypěňovací nátěr, který je vytvořen na bázi vodou ředitelných disperzí, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a zpěňovadel. Nátěr je speciálně určen k aplikaci na ocelové konstrukce, které chrání před účinky požáru.

Vlastnosti

Protipožární nátěr Plamostop P9 je vhodný pro použití do vnitřního prostředí s relativní vlhkostí vzduchu, která dlouhodobě nepřesahuje 80%.  Nátěr Plamostop P9 lze ředit vodou. Je důležité, aby nebyl přepravován nebo uskladněn při záporných teplotách. Při aplikaci nátěru musí být teplota vzduchu minimálně 5°C. Dbejte na to, aby během 24 hodin po aplikaci nátěr nezmrzl.

Příprava podkladu

Požární izolace se vkládá mezi antikorozní ochranu ocelové konstrukce a povrchovou úpravu. Z toho plynou požadavky na podklad, který tvoří kvalitní, nepoškozenou antikorozní úpravu. Pro samotné nanášení protipožární izolace musí být povrch čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Teplota musí být minimálně o 3°C vyšší, než je rosný bod. Aplikační teplota je minimálně 5°C.

Aplikace

Protipožární nátěr Plamostop P9 se dodává ve 20 kg nádobách v konzistenci, která je vhodná pro přímou aplikaci. Před použitím je potřeba materiál řádně promíchat. Přípravek je možno ředit pitnou vodou v maximálním rozsahu 2 – 5 %. Ředění je v závislosti na použitém způsobu nanášení na konstrukci. Pro stříkání ředit max. do 2% a použít vysokotlaké zařízení s poměrem stlačování minimálně 1:45. Ze zařízení odstraňte všechny filtry vyjma síta na savce a použijte trysku 23 (0,58mm). Doporučujeme nepřekročit sílu jedné vrstvy maximálně 500 mikronů v suchém stavu, což odpovídá cca 1000 g/m² Plamostopu P9.

Schnutí nátěru

Nátěr Plamostop P9 po 30 min. nezanechává prášek a po 8 hod. nezanechává stopu. V hloubce proschne za 5 dnů. Tyto údaje odpovídají teplotě 21°C. Další vrstvu lze nanášet pouze v případě, že předchozí vrstva nezanechává stopu. Pokud je nátěr řádně proschlý, lze jej opatřit např. akrylátovým nátěrem libovolného odstínu.

Teplota a aplikace

Plamostop P9 je nátěr na vodní bázi, proto musí být dodržovány zásady pro práci s těmito materiály. Aplikační teplota je 5 – 35 °C. Dbejte na to, aby Plamostop P9 nezmrznul v přepravním obalu, ani na konstrukci před úplným vyschnutím.

Životnost Plamostopu P9

Nátěr Plamostop P9 je určen k aplikaci do vnitřního prostředí, ve kterém jsou vyloučeny faktory stárnutí, jako UV záření vliv povětrností, mrazové cykly, atd.  U Plamostopu P9 je předepsán horní uzavírací nátěr v síle 50 mikronů. Ten současně ochraňuje požární izolaci před všemi vlivy prostředí. Za těchto podmínek výrobce garantuje, že u Plamostopu P9 nedochází vlivem času k chemickým ani fyzikálním změnám a jeho funkce zůstává zachována.

Údržba izolace

Údržba protipožární izolace Plamostopem P9 se provádí  pravidelnou kontrolou horního uzavíracího nátěru a jeho opravou v případě poškození. V případě, že je uzavírací nátěr v kondici, je v kondici i protipožární izolace Plamostop P9.

Bezpečnost a hygiena při práci

Plamostop P9 je netoxický, hygienicky nezávadný, vodou ředitelný výrobek (viz. Bezpečnostní list). Při práci je vhodné používat běžné prostředky osobní ochrany určené pro natěrače. Nátěr je v případě potřeby odstranitelný vodou a běžnými čistícími prostředky. Při zasažení očí propláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Reference

Popůvky u Brna – protipožární nátěry v hale
Termín realizace: rok 2013 – 2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

    Kontaktní formulář