Realizace protipožárních nátěrů

Zajistěte pro svoji budovu ochranu před požárem a zvyšte tak bezpečnost lidí uvnitř! Řešení je velice snadné – doporučit Vám můžeme speciální protipožární nátěry na konstrukce budov, které velmi výrazně eliminují škody spojené s požárem. Naši pracovníci jsou odborně školeni pro aplikaci protipožárních nátěrů. Spolehnout se tak můžete na opravdovou kvalitu námi prováděné práce.

Jestliže vznikne požár v budově s dřevěnou konstrukcí, dojde ke snižování objemu dřevěných nosníků, a tím pádem hrozí zhroucení celé budovy. Jestliže má hořící budova konstrukci ocelovou, vlastní ocelové nosníky sice neshoří, ale zato se působením žáru kroutí, ohýbají a praskají.

Bývá velmi těžké určit okamžik, kdy dojde ke zhroucení celé konstrukce, není snadné s přesností odhadnout, jsou tak lidé uvnitř budovy i záchranní pracovníci v ohrožení života. Těmto situacím lze ovšem preventivně předcházet pomocí speciálních protipožárních nátěrů, které dokážou významně prodloužit dobu, po kterou je ocelová i dřevěná konstrukce schopna odolávat účinkům ohně a vysokých teplot. V případě Vašeho zájmu o protipožární nátěry, nás neváhejte kontaktovat!