Izolační nátěr betonu pro Hasičský Záchranný Sbor JMK, Brno - Líšeň

Izolační nátěr betonové vodní nádrže v areálu HZS, Brno - Líšeň materiálem XYPEX CONCENTRATE.

Tento materiál se skládá s kompozitní směsi portlandského cementu s velmi jemným křemičitým pískem a aktivní chemickou bází, která v kapilárním systému betonu iniciuje růst vláknitých krystalů na molekulární úrovní a trvale zaceluje transportní cesty pro kapalná média. Tím vytváří z běžného betou trvale účinný systém, nepropustný pro tlakovou vodu, odolný naftě, olejům a jejich derivátům i řadě průmyslových chemikálii. 

 

POUŽITÍ:

  • ochrana prosti spodní vodě
  • ochrana nádrží ČOV, úpraven vody, ekologické stavby
  • účinná izolační ochrana geometricky složitých nebo obtížně přístupných betonových konstrukcí
  • izolace bílých van
  • tunely, kolektory, kabelové tunely, stoky
  • plavecké bazény
  • vícepodlažní parkovací plochy, myčky
  • stáčírná PHM, naftové hospodářství

Kontakt

Působíme po celé České republice

Nedochází k ukládání Vašich osobních údajů. Formulář pouze zadané informace odešle na náš E-mail. Odesláním s tím souhlasíte.

Telefon

+420 601 383 291

E-mail

info@natmal.cz

NATMAL s.r.o.

Nováčkova 233/18, 614 00 Brno